Topclass iLearn Ngữ văn 9 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Tác giả
  • Tác phẩm
Nhấn để bật tiếng
X

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - Tham khảo

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (Phần 1) - Tham khảo

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 2.457


Truyện Lục Vân Tiên là truyện thơ Nôm của Nguyễn Đình Chiểu, được sáng tác khoảng đầu những năm 50 của thế kỉ XIX, lưu truyền rộng rãi dưới hình thức sinh hoạt văn hoá dân gian như kể thơ, "nói thơ Vân Tiên", "hát Vân Tiên" ở Nam Kì và Nam Trung Kì. Đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga nằm ở phần đầu của truyện. Đoan trích thể hiện rất rõ những đặc sắc nghệ thuật trong phong cách nghệ thuật văn thơ của Nguyễn Đình Chiều. Bên cạnh đó, cũng thể hiện những ước mơ, niềm tin và khát vọng của nhà thơ gửi gắm vào từng trang truyện. Tác phẩm cũng được coi là "Truyện Kiều của Nam Bộ" bởi sức sống lâu bền trong lòng người dân.

Chưa có thông báo nào