Topclass iLearn Ngữ văn 9 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm văn bản nhật dụng
  • Nội dung văn bản nhật dụng
  • Hình thức của văn bản nhật dụng
  • Phương pháp học các văn bản nhật dụng
Nhấn để bật tiếng
X

Tổng kết phần văn bản nhật dụng

Tổng kết phần văn bản nhật dụng

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 289


Trong mỗi năm học, các em đều được học một số văn bản nhật dụng. Tuy các văn bản này không quá khó về nội dung hay nhiều về số lượng, nhưng chúng đều đóng một vai trò quan trọng, sẽ có thể xuất hiện trong các đề thi. Vì vậy, các em hãy chú ý theo dõi bài giảng để có thể cùng thầy giáo hệ thống lại những văn bản trong chương trình nhé!

Chưa có thông báo nào