Học tốt Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Yêu cầu chung
  • Hướng dẫn cụ thể
    • Đề số 1
    • Đề số 2, 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh

Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.763

Chưa có thông báo nào