Topclass iLearn Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Biểu hiện của tình đồng chí
    • Thấu hiểu và đồng cảm cho hoàn cảnh của nhau
    • Sẻ chia những thiếu thốn, gian khổ
Nhấn để bật tiếng
X

Đồng chí

Đồng chí (Phần 3)

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 3.186

Chưa có thông báo nào