Topclass iLearn Ngữ văn 9 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Biểu tượng cho sức mạnh và vẻ đẹp của tình đồng chí
  • Vẻ đẹp hình tượng người lính trong kháng chiến chống Pháp
Nhấn để bật tiếng
X

Đồng chí

Đồng chí (Phần 4)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 3.055

Chưa có thông báo nào