Topclass iLearn Ngữ văn 9 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Tác phẩm Truyện Kiều
    • Nguồn gốc và những sáng tạo của nhà thơ
    • Tóm tắt Truyện Kiều
    • Giá trị của Truyện Kiều
Nhấn để bật tiếng
X

Truyện Kiều của Nguyễn Du

Truyện Kiều của Nguyễn Du (Phần 2)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 3.726

Chưa có thông báo nào