Topclass iLearn Ngữ văn 9 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Yêu cầu việc chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới
  • Bối cảnh thế giới và trong nước
Nhấn để bật tiếng
X

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới - Tham khảo

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới (Phần 1) - Tham khảo

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 459


Trong những năm 2000, khi đất nước ở vào giai đoạn chuyển giao từ thế kỉ 20 sang thế kỉ 21, nhà hoạt động chính trị Vũ Khoan đã có một bài viết rất quan trọng - Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới. Bài viết cho thấy được những điểm mạnh, điểm yếu của con người Việt Nam và yêu cầu phải nhanh chóng khắc phục điểm yếu, hình thành những đức tính và thói quen tốt khi đất nước đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thế kỉ mới. Các em cùng theo dõi bài giảng để tìm hiểu về bài viết này nhé!

Chưa có thông báo nào