Topclass iLearn Ngữ văn 9 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Các bộ phận hợp thành văn học Việt Nam
  • Tiến trình lịch sử văn học Việt Nam
  • Nét đặc sắc nổi bất của văn học Việt Nam
  • Một số thể loại văn học
Nhấn để bật tiếng
X

Tổng kết phần Văn học

Tổng kết Văn học (Phần 3)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 140


Sau khi đã hoàn thành xong bảng thống kê các văn bản văn học Việt Nam, các em hãy lắng nghe thầy giáo giảng về các bộ phận hợp thành văn học Việt Nam, tiến trình văn học lịch sử Việt Nam, nét đặc sắc nổi bật của văn học Việt Nam, một số thể loại văn học. Không chỉ nghe bài giảng, các em cũng nhớ ghi chép lại thật cẩn thận nhé! Chúc các em học tập tốt.

Chưa có thông báo nào