Topclass iLearn Ngữ văn 9 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Hình tượng người phụ nữ
  • Bộ mặt xấu xa của tầng lớp thống trị
  • Hình tượng người anh hùng
  • Truyện Kiều của Nguyễn Du
Nhấn để bật tiếng
X

Kiểm tra truyện trung đại

Kiểm tra về truyện trung đại (Phần 2)

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 1.041

Chưa có thông báo nào