Topclass iLearn Ngữ văn 9 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Điều kiện sử dụng hàm ý
  • Luyện tập
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3 - 5
Nhấn để bật tiếng
X

Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 487


Ở tiết trước, thầy giáo đã giúp các em phân biệt được giữa nghĩa tường minh và hàm ý cũng như bước đầu nhận diện được sự xuất hiện của hàm ý.Hôm nay, thầy giáo sẽ tiếp tục hướng dẫn các em tìm hiểu một vấn đề nữa là trong điều kiện nào thì mới được sử dụng hàm ý, điều kiện nào thì không. Các em cùng theo dõi bài giảng nhé!

Chưa có thông báo nào