Học tốt Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Điều kiện sử dụng hàm ý
  • Luyện tập
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3 - 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 284


Ở tiết trước, thầy giáo đã giúp các em phân biệt được giữa nghĩa tường minh và hàm ý cũng như bước đầu nhận diện được sự xuất hiện của hàm ý.Hôm nay, thầy giáo sẽ tiếp tục hướng dẫn các em tìm hiểu một vấn đề nữa là trong điều kiện nào thì mới được sử dụng hàm ý, điều kiện nào thì không. Các em cùng theo dõi bài giảng nhé!

Chưa có thông báo nào