Topclass iLearn Ngữ văn 9 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Khổ 3
  • Khổ 4
  • Khổ 5
Nhấn để bật tiếng
X

Bếp lửa

Bếp lửa (Phần 2)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 3.502

Ở bài giảng phần 2, thầy giáo Nguyễn Phi Hùng sẽ đi vào phân tích các khổ thơ tiếp theo là khổ 3, khổ 4 và khổ 5.

Các em cùng theo dõi và ghi chép bài nhé!

Chưa có thông báo nào