Topclass iLearn Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1 (Clip có chứa nội dung tham khảo - Phần thơ)
  • Câu 2
  • Câu 3
  • Câu 4
Nhấn để bật tiếng
X

Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại

Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại (Phần 1)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 663

Chưa có thông báo nào