Topclass iLearn Ngữ văn 9 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Các bước làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
  • Luyện tập
    • Tìm hiểu đề
    • Tìm ý, lập dàn ý
    • Viết bài - Soát lỗi, sửa lỗi
Nhấn để bật tiếng
X

Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 608

Chưa có thông báo nào