Học tốt Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Yêu cầu cần đạt
  • Dạng 1: Nghị luận về một tư tưởng đạo lí
  • Dạng 2: Nghị luận về một hiện tượng đời sống
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Kĩ năng làm bài văn nghị luận xã hội

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 244

Chưa có thông báo nào