Topclass iLearn Ngữ văn 9 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Yêu cầu cần đạt
  • Dạng 1: Nghị luận về một tư tưởng đạo lí
  • Dạng 2: Nghị luận về một hiện tượng đời sống
Nhấn để bật tiếng
X

Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Kĩ năng làm bài văn nghị luận xã hội

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 397

Chưa có thông báo nào