Học tốt Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Xác định kiểu giao tử
  • Biết kiểu gen, kiểu hình của P, xác định tỉ lệ KG, tỉ lệ KH ở đời con
  • Biết TLKH ở đời con, xác định tỉ lệ KH, KG ở bố mẹ
  • Các dạng bổ sung cho quy luật phân li
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Lai một cặp tính trạng

Luyện tập: Lai một cặp tính trạng

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.807

Nội dung bài giảng: Phương pháp làm các dạng bài tập:

- Xác định kiểu giao tử
- Biết kiểu gen, kiểu hình của P, xác định tỉ lệ KG, tỉ lệ KH ở đời con
- Biết TLKH ở đời con, xác định tỉ lệ KH, KG ở bố mẹ
- Các dạng bổ sung cho quy luật phân li

Chưa có thông báo nào