Học tốt Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • giới thiệu
  • khái niệm và đặc trưng cơ bản của quần thể
  • Ảnh hưởng của môi trường; Quần thể người
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Quần thể sinh vật và quần thể người

Quần thể sinh vật và quần thể người

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 228

Nội dung bài giảng:

+ khái niệm và đặc trưng cơ bản của quần thể
+ Ảnh hưởng của môi trường; Quần thể người

Chưa có thông báo nào