Học tốt Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ của đột biến gen
  • Khái niệm và các dạng đột biến
  • Nguyên nhân và vai trò của đột biến gen
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Đột biến gen

Đột biến gen

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 497

Nội dung bài giảng:

+ Ví dụ của đột biến gen
+ Khái niệm và các dạng đột biến
+ Nguyên nhân và vai trò của đột biến gen

Chưa có thông báo nào