Học tốt Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Tính số lượng NST qua các kì
  • Tính số lượng giao tử được tạo ra trong giảm phân
    • Lí thuyết
    • Ví dụ
  • Hiệu suất thụ tinh của trứng-tinh trùng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Giảm phân, phát sinh giao tử và thụ tinh

Luyện tập: Giảm phân, phát sinh giao tử và thụ tinh

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 732

Nội dung bài giảng:

+ Tính số lượng NST qua các kì
+ Tính số lượng giao tử được tạo ra trong giảm phân
+ Hiệu suất thụ tinh của trứng-tinh trùng

Chưa có thông báo nào