Học tốt Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Tác động của con người tới môi trường
  • Ô nhiễm môi trường
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Tác động của con người đối với môi trường và ô nhiễm môi trường

Tác động của con người với môi trường và ô nhiễm môi trường

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 181

Nội dung bài giảng:

+ Tác động của con người tới môi trường
+ Ô nhiễm môi trường

Chưa có thông báo nào