Học tốt Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Phân biệt quá trình NP - GP
  • So sánh phân li độc lập- liên kết gen
  • Tính số loại giao tử trong các trường hợp khác nhau
  • Xác định tỉ lệ kiểu hình ở F1
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Luyện tập: Nhiễm sắc thể

Luyện tập: Nhiễm sắc thể

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 376

Nội dung bài giảng:

Ôn tập chương nhiễm sắc thể.

Chưa có thông báo nào