Học tốt Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • ADN được tạo ra như thế nào?
  • Bản chất của GEN
  • Chức năng ADN/ARN
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ADN và bản chất của gen, mối quan hệ giữa gen và ARN

ADN và bản chất của gen; Mối quan hệ giữa gen và ARN

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 715

Nội dung bài giảng:

+ ADN được tạo ra như thế nào?
+ Bản chất của gen
+ Chức năng ADN/ARN
Chú ý: ở clip 1, 4 phút 20: mạch bổ sung cô Hà viết nhầm, X-G, G-X (chứ không phải X-X, G-G)
clip 4: thành phần hóa học ARN: C, H, O, N, P

Chưa có thông báo nào