Học tốt Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Giảm phân
  • Quá trình phát sinh giao tử
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Giảm phân, phát sinh giao tử và thụ tinh

Giảm phân, phát sinh giao tử, thụ tinh

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 1.086

Nội dung bài giảng:

+ Giảm phân
+ Quá trình phát sinh giao tử

Chưa có thông báo nào