Học tốt Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Cơ chế xác định giới tính
  • Liên kết gen
    • Đối tượng - Thí nghiệm - Giải thích
    • Sơ đồ lai
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Cơ chế xác định giới tính, di truyền liên kết

Cơ chế xác định giới tính và di truyền liên kết

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 797

Nội dung bài giảng:

+ Cơ chế xác định giới tính
+ Di truyền theo quy luật liên kết gen

Chưa có thông báo nào