Học tốt Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Thực vật
  • Động vật
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn, tìm hiểu thành tựu chọn giống

Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn.

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 140

Nội dung bài giảng:

Thực hiện giao phối ở động vật, thực vật.
Bài thực hành không có bài tập tự luyện.

Chưa có thông báo nào