Học tốt Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Xác định tỉ lệ, số loại giao tử
  • Biết KH, KG ở P, xác định tỉ lệ KH, tỉ lệ KG ở F
  • Biết tỉ lệ KH ở đời con, xác định KG ở P
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Lai hai cặp tính trạng

Luyện tập: Lai hai cặp tính trạng

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 1.216

Nội dung bài giảng:

- Xác định tỉ lệ, số loại giao tử
- Biết KH, KG ở P, xác định tỉ lệ KH, tỉ lệ KG ở F
- Biết tỉ lệ KH ở đời con, xác định KG ở P

Chưa có thông báo nào