Học tốt Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Sự biến đổi kiểu hình trước môi trường
  • Mức phản ứng
  • Hướng dẫn thực hành báo cáo
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Thường biến và thực hành: nhận biết một vài dạng đột biến

Thường biến và thực hành: nhận biết một vài dạng đột biến

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 306

Nội dung bài giảng:

+ Sự biến đổi kiểu hình trước môi trường
+ Mức phản ứng
+ Hướng dẫn thực hành báo cáo

Chưa có thông báo nào