Học tốt Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Các dạng đột biến
  • Khái niệm
  • Nguyên nhân
  • Tính chất đột biến
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Đột biến cấu trúc NST

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 390

Nội dung bài giảng:

+ Các dạng đột biến
+ Khái niệm, nguyên nhân, tính chất đột biến cấu trúc NST

Chưa có thông báo nào