Học tốt Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Thí nghiệm của Menđen
  • Biến dị tổ hợp
  • giải thích kết quả thí nghiệm
  • Ý nghĩa của quy luật phân li độc lập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Lai hai cặp tính trạng

Lai 2 cặp tính trạng

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.953

Nội dung bài giảng:

+ Thí nghiệm lai 2 cặp tính trạng của Menđen
+ Biến dị tổ hợp
+ Giải thích kết quả thí nghiệm
+ Ý nghĩa của quy luật phân li độc lập

Chưa có thông báo nào