Học tốt Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Hiện tượng thái hóa giống
  • Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa giống
  • Vai trò của phương pháp tự thụ phấn và giao phối gần
  • Hiện tượng ưu thế lai
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Thoái hoá do tự thụ phấn và giao phấn; ưu thế lai; các phương pháp chọn lọc

Thoái hoá do tự thụ phấn và giao phấn; ưu thế lai; các phương pháp chọn lọc

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 283

Nội dung bài giảng:

+ Hiện tượng thái hóa giống
+ Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa giống
+ Vai trò của phương pháp giao phối gần, tự thụ phấn
+ Hiện tượng ưu thế lai

Chưa có thông báo nào