Học tốt Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Nhiễm sắc thể
  • Sự biến đổi hình thái NST
  • Diễn biến cơ bản của quá trình nguyên phân
  • Vai trò của quá trình nguyên phân
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Nhiễm sắc thể và nguyên phân

Nhiễm sắc thể và Nguyên phân

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 1.674

Nội dung bài giảng:

+ Cấu trúc, chức năng nhiễm sắc thể
+ Chu kì tế bào
+ Nguyên phân

Chưa có thông báo nào