Học tốt Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Môi trường
  • Giới hạn sinh thái
  • Ảnh hưởng nhân tố sinh thái
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Môi trường và các nhân tố sinh thái

Môi trường và các nhân tố sinh thái

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 313

Nội dung bài giảng:

+ Môi trường
+ Giới hạn sinh thái
+ Ảnh hưởng nhân tố sinh thái đến sinh vật

Chưa có thông báo nào