Học tốt Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Xác định tỉ lệ giao tử
  • Biết gen trội lặn, KG, KH của P. Xác định F1
  • Xác định quy luật di truyền liên kết
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Cơ chế xác định giới tính, di truyền liên kết

Luyện tập: Di truyền liên kết

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 528

Nội dung bài giảng:

+ Xác định tỉ lệ giao tử
+ Biết gen trội lặn, KG, KH của P. Xác định F1
+ Xác định quy luật di truyền liên kết

Chưa có thông báo nào