Học tốt Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Quan sát chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
  • Qúa trình giảm phân - sinh tinh và sinh trứng
  • Cấu tạo và hình thái nhiễm sắc thể
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Thực hành – Quan sát hình thái NST

Thực hành – Quan sát hình thái NST

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 332

Nội dung bài giảng:

+ Quan sát chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
+ Quá trình giảm phân - sinh tinh và sinh trứng
+ Cấu tạo và hình thái nhiễm sắc thể

Chưa có thông báo nào