Học tốt Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • giới thiệu
  • sử dụng hợp lý TNTN
  • khôi phục, giữ gìn TNTN, bảo vệ đa dạng hệ sinh thái
  • Luật bảo vệ môi trường
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 135

Nội dung bài giảng:

+ sử dụng hợp lý TNTN
+ khôi phục, giữ gìn TNTN, bảo vệ đa dạng hệ sinh thái
+ Luật bảo vệ môi trường

Chưa có thông báo nào