Học tốt Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Thể dị bội
  • Thể đa bội
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Đột biến số lượng NST

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 336

Nội dung bài giảng:

+ Đột biến dị bội
+ Đột biến đa bội

Chưa có thông báo nào