Học tốt Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Cấu trúc protein
  • Chức năng protein
  • Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Prôtêin, mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Prôtêin, mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 570

Chưa có thông báo nào