Học tốt Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Sơ đồ mindmap về di truyền học
  • Sơ đồ mindmap về sinh vật và môi trường
  • Đặc điểm của di truyền học
  • Menđen và di truyền học
  • Thuật ngữ và kí hiệu trong di truyền học
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Menđen và Di truyền học

Menđen và di truyền học

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 3.159

Nội dung bài giảng:

+ Tóm tắt chương trình Sinh học lớp 9.
+ Đặc điểm của di truyền học
+ Menđen và di truyền học
+ Thuật ngữ và kí hiệu trong di truyền học

Chưa có thông báo nào