Học tốt Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Tính số lượng NST qua các kì nguyên phân
  • Dạng 2: tính số tế bào con tạo ra sau n lần nguyên phân và ví dụ 1
  • ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Nhiễm sắc thể và nguyên phân

Luyện tập: Nguyên phân

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 886

Nội dung bài giảng:

+ Tính số lượng NST qua các kì nguyên phân
+ Tính số tế bào con tạo ra sau n lần nguyên phân

Chưa có thông báo nào