Học tốt Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Thí nghiệm 1, 2
  • Thí nghiệm 3
  • Menđen giải thích kết quả thí nghiệm và định luật phân li
  • Phép lai phân tích, ý nghĩa tương quan trội lặn, và trội không hoàn toàn
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Lai một cặp tính trạng

Lai 1 cặp tính trạng

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 3.504

Nội dung bài giảng:

+ Thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Menđen
+ Giải thích thí nghiệm
+ Định luật phân li

Chưa có thông báo nào