Topclass iLearn Tiếng Việt 2

  Mục lục bài giảng
  • Tình huống/Vấn đề
  • Khám phá tình huống/vấn đề
  • Giải quyết tình huống/vấn đề
  • Thực hành và tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐIỂM 01. LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI

Bài 02. Luyện từ và câu: Từ chỉ hoạt động, cảm xúc

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 1.056

Chưa có thông báo nào