Topclass iLearn Tiếng Việt 2

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động
  • Hướng dẫn đọc
  • Khám phá bài đọc 1
  • Khám phá bài đọc 2
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐIỂM 04. CUỐN SÁCH CỦA EM

Bài 01. Đọc hiểu: "Cuốn sách của em"

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 626

Chưa có thông báo nào