Topclass iLearn Tiếng Việt 2

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động
  • Hướng dẫn đọc thành tiếng và giải nghĩa từ ngữ khó
  • Khám phá bài đọc 1
  • Khám phá bài đọc 2
  • Tổng kết và đặt vấn đề
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐIỂM 02. BÀ NỘI BÀ NGOẠI

Bài 01. Đọc hiểu: "Bà nội bà ngoại"

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 1.126

Chưa có thông báo nào