Topclass iLearn Tiếng Việt 2

  Mục lục bài giảng
  • Hướng dẫn viết hoa
  • Khám phá
  • Giải quyết vấn đề
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐIỂM 03. VÈ CHIM

Bài 03. Viết: Sáng tác vè

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 144

Chưa có thông báo nào