Topclass iLearn Tiếng Việt 2

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động
  • Hướng dẫn đọc thành tiếng và giải nghĩa từ ngữ khó
  • Khám phá bài đọc
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐIỂM 03. VÈ CHIM

Bài 01. Đọc hiểu: "Vè chim"

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 372

Chưa có thông báo nào