Tiếng Việt 2

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động
  • Hướng dẫn đọc thành tiếng và giải nghĩa từ ngữ khó
  • Khám phá bài đọc
  • Tổng kết và đặt vấn đề
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐIỂM 04. SỰ TÍCH HOA TỈ MUỘI

Bài 01. Đọc hiểu: "Sự tích hoa tỉ muội"

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 1.741

Chưa có thông báo nào