Topclass iLearn Tiếng Việt 2

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động
  • Hướng dẫn đọc và giải nghĩa từ khó
  • Khám phá bài đọc
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐIỂM 01. CON RỒNG CHÁU TIÊN

Bài 01. Đọc hiểu: "Con rồng cháu tiên"

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 595

Chưa có thông báo nào