Topclass iLearn Tiếng Việt 2

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động
  • Hướng dẫn đọc thành tiếng và giải nghĩa từ khó
  • Khám phá bài đọc
  • Tổng kết và đặt vấn đề
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐIỂM 03. PHẦN THƯỞNG

Bài 01. Đọc hiểu: "Phần thưởng"

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 1.775

Chưa có thông báo nào