Topclass iLearn Tiếng Việt 2

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động
  • Hướng dẫn đọc thành tiếng và giải nghĩa từ ngữ khó
  • Khám phá bài đọc
  • Tổng kết và đặt vấn đề
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐIỂM 02. CHÁU THĂM NHÀ BÁC

Bài 01. Đọc hiểu: "Cháu thăm nhà Bác"

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 440

Chưa có thông báo nào