Topclass iLearn Tiếng Việt 2

  Mục lục bài giảng
  • Tình huống
  • Khám phá
  • Vận dụng
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐIỂM 03. VÈ CHIM

Bài 02. Luyện từ và câu - Mẫu câu "Ai thế nào?"

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 193

Chưa có thông báo nào