Topclass iLearn Tiếng Việt 2

  Mục lục bài giảng
  • Khởi động
  • Hướng dẫn đọc thành tiếng và giải nghĩa từ ngữ khó
  • Khám phá bài đọc 1
  • Khám phá bài đọc 2
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐIỂM 02. CHUYỆN CỦA THƯỚC KẺ

Bài 01. Đọc hiểu: "Chuyện của thước kẻ"

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 1.311

Chưa có thông báo nào